VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện tốt công tác kiến nghị khắc phục vi phạm trong lĩnh vực hình sự

Kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân đã được Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định.