100% kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận

Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra. Tỷ lệ số kháng nghị này của đơn vị trên tổng số vụ án được Tòa cấp cao tuyên sửa, hủy án đạt 186%, vượt xa so với chỉ tiêu được giao.
Hôm nay: 6511
Tháng 8/2020: 14097
Năm 2020: 81664
Tổng: 795267