Bài 4. "Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, thông qua chiến đấu mà xây dựng"

(BVPL) - Ngày 16/4/1962, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của VKSND tối cao. Theo Pháp lệnh, VKSND tối cao có viện trưởng, các phó viện trưởng, các kiểm sát viên và kiểm sát viên dự khuyết.
Hôm nay: 6950
Tháng 7/2020: 7798
Năm 2020: 68252
Tổng: 781855