Kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân đã được Luật Tổ ...
22/06/2022  |Xem tiếp...
Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC & CHCN và thi thực hành PCCC năm 2022
10/06/2022  |Xem tiếp...
VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ
26/05/2022  |Xem tiếp...
Hội nghị giao ban công tác giữa Viện cấp cao 2 và VKSND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên
25/05/2022  |Xem tiếp...
Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam
13/05/2022  |Xem tiếp...
Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng
12/05/2022  |Xem tiếp...
Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự
09/05/2022  |Xem tiếp...
Viện 3 tổ chức Cuộc thi “Xây dựng bài phát biểu quan điểm của Kiểm sát viên về vụ án hành chính phúc thẩm”
18/04/2022  |Xem tiếp...
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát huy dân chủ thông qua Hội nghị đối thoại
07/04/2022  |Xem tiếp...
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022
12/01/2022  |Xem tiếp...
Viện cấp cao 2 công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ
12/01/2022  |Xem tiếp...
Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2022
12/01/2022  |Xem tiếp...
Trang:    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14