Những điểm mới của Luật Cư trú năm 2020
09/07/2021  |Xem tiếp...
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
28/01/2021  |Xem tiếp...
Quy định mới về hóa đơn, chứng từ
26/10/2020  |Xem tiếp...
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
05/10/2020  |Xem tiếp...
Quy định mới về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
20/08/2020  |Xem tiếp...
Bàn về việc nhận thức và áp dụng khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
12/06/2020  |Xem tiếp...
Tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền, lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em
01/06/2020  |Xem tiếp...
Trên cơ sở phân tích các đặc điểm trong hoạt động kinh doanh đa cấp theo “mô hình kim tự tháp” tại Việt Nam, tác giả bài viết nghiên cứu làm rõ các đặc điểm pháp lý của tội phạm lừa đảo trong kinh doanh đa cấp, góp ...
08/05/2020  |Xem tiếp...
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
21/04/2020  |Xem tiếp...
Ban hành Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
14/04/2020  |Xem tiếp...
Quy định mới về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
14/04/2020  |Xem tiếp...
Xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và báo cáo những khó khăn vướng mắc trong giải quyết án trật tự xã hội
12/04/2020  |Xem tiếp...
Trang:    2 3 4 5 6 7