(BVPL) - Ngày 16/4/1962, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của VKSND tối cao. Theo Pháp lệnh, VKSND tối cao có viện trưởng, các phó viện trưởng, các kiểm sát viên và kiểm sát viên dự ...
04/05/2020  |Xem tiếp...
(BVPL) - Từ công tác công tố chuyển sang công tác kiểm sát là một bước tiến bộ. Cán bộ ngành kiểm sát nhân dân cần nhận thức ý nghĩa chính trị của việc thành lập VKSND, nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng, tranh ...
04/05/2020  |Xem tiếp...
Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc về sự ra đời và những hoạt động đầu tiên của VKSND (từ tháng 7/1960 đến tháng 12/1960). 
29/04/2020  |Xem tiếp...
Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật sẽ giới thiệu đến bạn đọc về sự ra đời và những hoạt động của VKSND (từ tháng 7/1960 đến tháng 12/1960). 
29/04/2020  |Xem tiếp...
Trang:  
Hôm nay: 5974
Tháng 5/2020: 15721
Năm 2020: 52975
Tổng: 766578