Bài 4. "Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, thông qua chiến đấu mà xây dựng"

(BVPL) - Ngày 16/4/1962, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của VKSND tối cao. Theo Pháp lệnh, VKSND tối cao có viện trưởng, các phó viện trưởng, các kiểm sát viên và kiểm sát viên dự khuyết.
Hôm nay: 7607
Tháng 7/2020: 8254
Năm 2020: 68708
Tổng: 782311