VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 04 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.818.113 - Fax: 0236.3.889.891

Email: vp_vc2@vks.gov.vn

--------------------------------------------------

 

 

 

Hôm nay: 7607
Tháng 7/2020: 8254
Năm 2020: 68708
Tổng: 782311