THÔNG BÁO

 

Về việc Tiếp công dân của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

 

THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN 

 

Buổi Sáng từ 08h00 đến 11h00

 

Buổi Chiều từ 14h00 đến 16h00

 

ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

 

Phòng Tiếp công dân - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

 

Địa chỉ: Số 04 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

 

Hôm nay: 6512
Tháng 8/2020: 14098
Năm 2020: 81665
Tổng: 795268