Đoàn kiểm tra VC2 kiểm tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị.

03/12/2018
Xem với cỡ chữ:

 

Tại điểm b, khoản 2 Điều 65 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao: “Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

 

Thực hiện quy định trên và Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (gọi tắt là VC2) năm 2018, cùng ngày 01/10/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành 02 Quyết định số 2065/QĐ-VC2 và số 2066/QĐ-VC2 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Thành phần Đoàn kiểm tra VC2 do đồng chí Trần Đức Dương, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Lê Ra, Phó Viện trưởng Viện 1, Thái Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện 2, Đặng Thọ Định, Trưởng phòng thuộc Viện 2, Quách Hòa Bình, Trưởng phòng thuộc Văn phòng; Phạm Đình Bến, Đỗ Quốc Huy, Kiểm sát viên trung cấp.

 

Tại Quảng Bình, trong các ngày 15 và 16/10/2018, Đoàn kiểm tra VC2 đã tiến hành kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới.

 

Đoàn kiểm tra VC2 làm việc với VKSND tỉnh Quảng Bình

 

Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Sanh, Viện trưởng và tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới báo cáo kết quả công tác kiểm sát trong 10 tháng đầu năm 2018 theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và Đoàn kiểm tra đã trực tiếp làm việc với các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và các bộ phận nghiệp thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới; kiểm tra sổ sách thụ lý và trực tiếp nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra.

 

Tại Quảng Trị, tiếp theo trong kế hoạch kiểm tra, trong các ngày 18 và 19/10/2018, Đoàn kiểm tra VC2 đã tiến hành các nội dung và phương thức kiểm tra tương tự như trên tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị do đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

Đoàn Kiểm tra VC2 làm việc tại VKSND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có sự tham gia của đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị.

 

Kết thúc một tuần thực hiện công tác kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, với tinh thần hết sức khẩn trương, tích cực, trách nhiệm cao, Đoàn kiểm tra VC2 đã hoàn thành tốt công tác kiểm tra của đơn vị, nhằm thực hiện đúng đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mới được quy định tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-VKSTC-VC ngày 20/11/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

 

Sau khi kiểm tra, đến ngày 15/11/2018, Đoàn Kiểm tra VC2 đã ban hành các Kết luận số 2574/KL-VC2 và Kết luận 2582/KL-VC2 kết luận về việc kiểm tra nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Qua đánh giá chung, các đơn vị được kiểm tra đều đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác nghiệp vụ, đã phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm và các phiên tòa xét xử lưu động phục vụ cho yêu cầu cải cách tư pháp, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, qua đó chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử được nâng lên; số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm về hình sự, dân sự được bảo đảm, qua xét xử Tòa án đã chấp nhận hầu hết kháng nghị của VKS, tại các địa phương kiểm tra không có án oan, sót lọt tội phạm, không có án Tòa án tuyên không phạm tội...

 

Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Đức Dương làm Trưởng đoàn tại VKSND tỉnh Quảng Bình

 

Đoàn kiểm tra VC2 tại VKSND tỉnh Quảng Trị

 

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục trong công tác kiểm sát đối với một số vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại cụ thể; việc thực hiện các quy chế ngành về chế độ thông tin, báo cáo; gửi các văn bản, tài liệu theo Quyết định số 26/QĐ-VKSTC-VC ngày 20/11/2015 do Viện trưởng VKSND tối cao ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của VKSND cấp cao; việc lập hồ sơ kiểm sát thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo các hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đây cũng là những nội dung cơ bản để các đơn vị được kiểm tra tập trung thực hiện để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác 2018.

 

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng  cũng đã lắng nghe, trao đổi một số kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác kiểm sát nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phục vụ cho việc nâng cao chất lượng trong công tác nghiệp vụ kiểm sát./.

 

Tin bài và ảnh: Thái Văn Đoàn -Thành viên Đoàn Kiểm tra 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng