Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với lãnh đạo VKSND tối cao

07/01/2019
Xem với cỡ chữ:

Ngày 05/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

 

Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến. Thành phần ghi phiếu tín nhiệm gồm: Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng các đoàn thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm là kênh tham khảo nhằm đánh giá sự tín nhiệm của cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc đối với tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời giúp mỗi lãnh đạo Viện được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị đại biểu ghi phiếu tín nhiệm công tâm, khách quan, bảo đảm việc lấy phiếu tín nhiệm được công bằng, dân chủ, đúng quy định.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Cùng ngày, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

 

Cùng dự có đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thành phần ghi phiếu tín nhiệm gồm: Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòng các đơn vị thuộc Văn phòng; Ban Chấp hành Đảng bộ, Đoàn thanh niên, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Toàn cảnh hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao

 

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng phổ biến các văn bản hướng dẫn, nội dung lấy phiếu tín nhiệm của cấp trên, đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 06 đồng chí lãnh đạo Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Theo vksndtc.gov.vn