Chi bộ Viện nghiệp vụ 3 – Đảng bộ VKSND cấp cao 2 tổ chức sinh họat chuyên đề

09/04/2019
Xem với cỡ chữ:

Căn cứ Hướng dẫn số 280-CV/ĐU ngày 12/02/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc tổ chức sinh hoạt Chuyên đề tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ.

 

Vào lúc 14 giờ ngày  03/04/2019 Chi bộ Viện 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dungĐồng chí nhận thức như thế nào về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”; “ tự chuyển hóa” trong chi bộ.

 

Tham dự và chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Đ/c Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện 3; đồng chí Nguyễn Hải Tuấn - Bí thư Chi bộ;  cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Viện 3.

 

Đ/c Nguyễn Hải Tuấn : Bí thư Chi bộ điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Nghị quyết tháng 3 năm 2019  của cấp ủy Chi bộ Viện 3 đã phân công đồng chí Trần Thị Thắng – Kiểm sát viên trung cấp nghiên cứu, xây dựng và trình bày trước chi bộ những nội dung cơ bản về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”; “ tự chuyển hóa”  theo Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) , nêu cụ thể 27 biểu hiện suy thoái mà Trung ương đã chỉ ra thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”; “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, nêu ra 6 giải pháp để phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”; “ tự chuyển hóa” trong chi bộ.

 

 

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề có 11 ý kiến phát biểu tham gia, các ý kiến đã tập trung thảo luận làm rõ về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’; “tự chuyển hóa”, thắng thắn nhận diện những biểu hiện như đôi khi vẫn còn lãng phí thời gian lao động; vẫn còn biểu hiện chọn việc dễ, bỏ việc khó, trong phê bình vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm… Đồng thời, tập trung thảo luận và thống nhất về nhận thức đối với các nhóm giải pháp mà chuyên đề nêu ra như: nhóm giải pháp đối với cấp ủy chi bộ trong thời gian tới cần chủ động và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2019…;   nhóm giải pháp đối với cán bộ lãnh đạo đảng viên giữ vị chí chủ chốt phải thực hiện trách nhiệm của người chủ chốt nêu gương, gương mẫu trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, đề ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch được giao …, nhóm giải pháp đối với đảng viên, quần chúng không có chức vụ phải tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức , lối sống trong sáng, giản dị, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

 

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp các đồng đảng viên trong Chi bộ Viện 3 nhận thức rõ hơn, toàn diện hơn về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’; “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tự liên hệ để có giải pháp khắc phục, sửa chữa có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’; “ tự chuyển hóa” trong Chi bộ, đơn vị và từng cá nhân. Sinh hoạt chuyên đề là một hoạt động bổ ích và có ý nghĩa thiết thực cần được nhân rộng và triển khai cho các chi bộ thuộc Đảng bộ Viện cấp cao 2 trong thời gian tới.                                 

                                                

Tin và ảnh: Trần Thị Thắng - Thanh Tùng