Ban hành Quy định về tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

28/05/2019
Xem với cỡ chữ:

 

Ngày 20/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 201/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

 

Quy định này quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm (gọi tắt là đơn) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (gọi tắt là Viện kiểm sát có thẩm quyền) theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. Quy định này không điều chỉnh việc giải quyết đơn kêu oan trong hồ sơ án tử hình, đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, đơn xin thi hành án tử hình, dẫn đến phải xem xét việc kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

 

Việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý, giải quyết đơn được thực hiện theo nguyên tắc:

 

- Phải bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật và của Quy định này.

 

- Đơn được ưu tiên xử lý, giải quyết theo thứ tự: Vụ án, vụ việc do cơ quan Đảng, Nhà nước chất vấn, kiến nghị, yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp xem xét, giải quyết; đơn có dấu hiệu oan, sai; đơn sắp hết thời hạn kháng nghị; đơn bức xúc, kéo dài.

 

Tiếp nhận đơn:

 

- Đơn vị tiếp nhận có nhiệm vụ nhận, quản lý đơn từ các nguồn chuyển đến Viện kiểm sát cấp mình để phân loại. Trình tự, thủ tục tiếp nhận đơn được thực hiện theo Điều 9 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTc-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

- Đối với văn bản đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của cơ quan, tổ chức gửi trực tiếp do Văn phòng Viện kiểm sát chuyển đến đơn vị giải quyết thì đơn vị giải quyết có trách nhiệm thông báo ngay cho đơn vị tiếp nhận biết để theo dõi, quản lý.

 

Ngoài ra Quy định còn quy định về phân loại, xử lý và giải quyết đơn và các điều khoản thi hành.

 

Xem toàn văn Quyết định số 202/QĐ-VKSTC tại đây.

 

Trường Giang

Giới thiệu

Hôm nay: 6904
Tháng 9/2020: 20182
Năm 2020: 97837
Tổng: 811440