Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

24/06/2019
Xem với cỡ chữ:

Chiều ngày 21/6/2019, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự”. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo, công chức các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ rõ, trước yêu cầu về cải cách tư pháp và cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục khẳng định chức năng, nhiệm vụ của VKSND, trong đó yêu cầu tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra.Một trong các quy định để VKSND thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, đó là quyền đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiến hành điều tra để làm rõ tội phạm, người phạm tội.

 

Cùng với đó, các Nghị quyết của Quốc hội như Nghị quyết 37, Nghị quyết 63 cũng yêu cầu Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, đồng thời chủ động, tích cực đề ra yêu cầu điều tra.

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đề ra yêu cầu điều tra của VKSND trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tích cực hơn. Số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng giảm, hạn chế số bị can phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu Viện kiểm sát các cấp cần chủ động, tích cực đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm có căn cứ, sát với nội dung vụ án.Đồng thời cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Đề cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc xây dựng, ban hành, thực hiện bản yêu cầu điều tra; phân công, bố trí cán bộ giải quyết án phù hợp, có năng lực; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng các nội dung chuyên đề về yêu cầu điều tra; nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của Kiểm sát viên đối với việc xây dựng, ban hành, phối hợp thực hiện bản yêu cầu điều tra. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa CQĐT và Viện kiểm sát, giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên trong việc thực hiện bản yêu cầu điều tra cũng như hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến yêu cầu điều tra.

 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) giới thiệu tóm tắt nội dung chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự”. Nội dung của chuyên đềgồm 3 phần: Chương 1. Một số vấn đề chung về bản yêu cầu điều tra; Chương 2. Thực trạng xây dựng, ban hành, thực hiện bản yêu cầu điều tra; Chương 3: Những giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, thực hiện bản yêu cầu điều tra.

 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu bế mạc hội nghị

 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp và của đại diện lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu bế mạc hội nghị.

 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường nhấn mạnh, bản yêu cầu điều tra là một quyền năng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố. Việc bổ sung các ý kiến góp ý, chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại hội nghị, của các đại biểu, việc tổ chức tập huấn chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra trong thời gian tới, từ đó nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự trong ngành KSND, nâng cao vị thế của của ngành KSND.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 

Thanh Hằng