Đảng bộ VKSND tối cao triển khai công tác xây dựng đảng năm 2020

26/12/2019
Xem với cỡ chữ:

(BVPL) - Chiều 25/12, tại trụ sở cơ quan, Đảng bộ VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Nguyễn Huy Tiến; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo Vụ 4 Ban Nội chính Trung ương; đại diện các Ban đảng thuộc Đảng uỷ Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; đại diện các cơ quan đoàn thể thuộc VKSND tối cao...

 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019 cho thấy, trong năm qua, Đảng ủy VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp, có đột phá về nội dung, đặc biệt về công tác thanh niên, sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra giám sát đối với toàn Đảng bộ.

 

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong chương trình công tác đã đề ra. Chế độ sinh hoạt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc ngày càng đi vào nề nếp; nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt ngày càng phong phú, phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị.

 

Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo công tác 

 

 

Công tác chính trị tư tưởng, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp tục được tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung. Các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề được tổ chức đáp ứng về chất lượng và số lượng theo quy định của đảng ủy cấp trên.

 

Công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được coi trọng; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường.

 

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự đoàn kết; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nêu gương, giữ vững lập trường, tư tưởng, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

 

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong năm 2019. Đồng chí cũng đề cập đến những nội dung, phương hướng nhiệm vụ để Đảng bộ VKSND tối cao thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và thời gian tới.

 

Trong đó, theo đồng chí, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thì Đảng bộ cần tiếp tục làm tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, quan tâm đến chế độ chính sách cũng như bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đảng; đồng thời bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, mặc dù trong năm qua có nhiều biến động về nhân sự nhưng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã luôn đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích nổi bật. Những thành tích này đã góp phần vào những thành tích chung của ngành KSND trong năm 2019.

 

Điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2019, cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng năm 2020 được Đảng ủy xác định, đồng chí Viện trưởng cho rằng, Đảng bộ xác định nhiệm vụ đột phá trong sinh hoạt chuyên đề, trong kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng tuy nhiên thời gian tới, việc sinh hoạt chuyên đề phải tiếp tục có sự đổi mới, làm sao tạo không khí thoải mái, hồ hởi, chuyên đề sinh hoạt phải thiết thực để lan toả trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Viện trưởng lưu ý, thời gian tới cần tiếp tục sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với Ban cán sự Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên; gắn công tác xây dựng đảng với xây dựng Ngành. Cùng với việc tham gia góp ý, đánh giá cán bộ, Đảng ủy cần tham gia vào công tác thi đua khen thưởng một cách trách nhiệm, tránh hình thức. Đồng thời, các đảng bộ, chi bộ cần lấy kinh nghiệm trong công tác đảng của Đảng bộ VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh làm bài học kinh nghiệm để tham khảo, học tập, từ đó nhân rộng trong toàn Đảng bộ bởi đây là đơn vị có cách làm hay, gắn với thực tiễn, xứng đáng được noi theo.

 

Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, để xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh hơn bên cạnh việc tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy các cấp thì cần phải tăng cường công tác quản lý, rèn luyện giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Viện trưởng cho rằng, làm công tác đảng muốn hiệu quả thì luôn phải nhớ lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát, đó là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng thời, tiếp tục xác định Chỉ thị công tác của ngành KSND với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”  là kim chỉ nam trong thực hiện nhiệm vụ.

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội  nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao và lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, để bổ sung vào chương trình công tác của Đảng bộ năm 2020 và triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

 

Cùng với các nhiệm vụ được nêu trong báo cáo công tác năm của Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các đảng bộ, chi bộ, nhất là người đứng đầu cần gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ công tác đảng theo Chỉ thị công tác năm 2020 ngành KSND; thực hiện nghiêm túc việc triển khai đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban cán sự đảng, nhất là Nghị quyết về công tác cán bộ; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành; tiếp tục xác định các nội dung và nhiệm vụ đột phá như sinh hoạt chuyên đề, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

 

 

Trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho 4 đảng viên 

 

 

Trước khi hội nghị diễn ra, Đảng bộ VKSND tối cao đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Theo đó, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Ngọc Hương; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Trần Công Phàn, Lê Xuân Phương, Đoàn Thị Xuân Mai.

     

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” 

 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Trần Văn Lợi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao; Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Vụ trưởng Vụ 6 VKSND tối cao; Trần Hữu Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao.

 

Tặng Giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

 

Tổng kết công tác đảng năm 2019, Đảng bộ VKSND tối cao tặng Giấy khen cho 3 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ trực thuộc đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019; 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Theo baovephapluat.vn

V.T