Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020)

07/02/2020
Xem với cỡ chữ:

          Hưởng ứng kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước năm 2020; mừng Đảng, mừng Xuân. Ngày 03/2/2020 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, khẳng định những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 90 năm qua. Bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam - Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Tưởng nhớ các thế hệ chiến sỹ cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của nhân dân; tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc. Đời đời ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh; thế hệ chúng ta ngày nay nguyện noi theo và tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, giữ vững độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

Cán bộ, đảng viên VC2 dự kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng CSVN

 

Dự và chủ trì có đồng chí Phan Vũ Hoàng - Đảng ủy viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trần Đức Dương - Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của đảng bộ đã ôn lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng trong quá trình hình thành và phát trển qua các thời kỳ đó là: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những mốc son chói lọi và bài học kinh nghiệm trên chặng đường 90 năm vinh quang của Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng ấm no, giàu đẹp.

 

Đ/c Trần Đức Dương – Đảng ủy viên ôn lại truyền thống 90 năm của Đảng CSVN

 

 Nhân dịp đầu năm mới, mang theo biết bao niềm hy vọng cũng như quyết tâm của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà nẵng trong việc phấn đầu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2020. Để đạt được điều đó, toàn thể Đảng bộ luôn đoàn kết, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Đại hội Đảng các chi bộ và Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng lần thứ I.

 

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cũng là dịp sinh hoạt tư tưởng sâu sắc nhằm giáo dục các thế hệ cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết, nhất trí, vững tin vào con đường và sự nghiệp mà Đảng và Bác Hồ đã chọn./.

 

Tin và ảnh: Hải Tuấn, Vũ Phong - Văn phòng VC2