Quyết định bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

19/02/2020
Xem với cỡ chữ:

 

 

Hôm nay: 5986
Tháng 8/2020: 12810
Năm 2020: 80377
Tổng: 793980