Quyết định bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

19/02/2020
Xem với cỡ chữ:

 

 

Hôm nay: 3890
Tháng 3/2020: 16112
Năm 2020: 26877
Tổng: 740480