Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi, rút kinh nghiệm nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

19/02/2020
Xem với cỡ chữ:

 

Hôm nay: 3854
Tháng 3/2020: 16076
Năm 2020: 26841
Tổng: 740444