Chi bộ Viện 2–VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2020-2022

12/03/2020
Xem với cỡ chữ:

 

Ngày 10/03/2020, Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự hôn nhân và gia đình (Viện 2) Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Đ/c Nguyễn Thế Vinh – Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 trình bày báo cáo tại đại hội

 

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Viện 2 đã lãnh đạo Viện 2 thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đại hội đề ra. Trong các năm công tác, Chi bộ Viện 2 luôn bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ. Kết quả công tác kiểm sát hằng năm luôn đạt và vượt các chỉ tiêu công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chú trọng thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn công tác xây dựng đảng với công tác xây dựng Ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Làm tốt công tác phát triển đảng, đã thực hiện kết nạp 03 đảng viên mới.

 

 

Đồng chí Phan Vũ Hoàng – Bí thư Đảng bộ VC2 phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Vũ Hoàng - Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng. Tại Đại hội đồng chí Hoàng đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Viện 2 nhiệm kỳ 2020-2022 trong đó nhấn mạnh việc Chi ủy Chi bộ Viện 2 đã lãnh đạo tập thể Viện 2 với tinh thần đoàn kết và thống nhất rất cao chung tay xây dựng tập thể vững mạnh.

 

Cấp ủy Chi bộ Nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy chi bộ mới gồm các đồng chí Đoàn Ngọc Thanh - Bí thư chi bộ, đồng chí Bùi Thị Dung - Phó bí thư và đồng chí Trần Viết Tuấn ủy viên.

 

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và kết quả biểu quyết của các Đảng viên, Chi bộ Viện 2 nhiệm kỳ 2020-2020 đã dự thảo Nghị quyết đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới được sự thống nhất biểu quyết cao của toàn thể Đại hội.

 

Đại hội cũng đã kêu gọi toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện 2 phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

 

Tin, bài: Anh Quân - Chi bộ Viện 2