Thông báo nhân sự mới của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

01/04/2020
Xem với cỡ chữ:

Ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo các Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác cán bộ, theo đó:

 

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020.

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Cần, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020.

 

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Quang Dũng đã thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ đối với đồng chí Phạm Văn Cần tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng./.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng bàn giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

đối với đồng chí Phạm Văn Cần

 

Tin, bài: Quốc Huy- VP VC2