Cán bộ Công chức Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19

22/04/2020
Xem với cỡ chữ:

 

 

Đồng chí Trần Đức Dương - Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng

trao số tiền ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

 

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thông báo số 251/VKSTC-TB ngày 03 tháng 4 năm 2020. Nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại về vật chất do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà nẵng đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 mỗi người 1 ngày lương với số tiền 23.819.000đ ( hai mươi ba triệu tám trăm mười chín ngàn đồng).

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Ngày 22 tháng 4 năm 2020 tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố Đà Nẵng đồng chí Trần Đức Dương - Chủ tịch công đoàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đại diện lãnh đạo, công đoàn cơ quan đã trao số tiền trên cho ông Dương Đình Liễu phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố Đà Nẵng.

 

Thay mặt lãnh đạo cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố Đà Nẵng ông Dương Đình Liễu trân trọng cảm ơn sự đồng cảm chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự nỗ lực quyết tâm cao của các địa phương trong toàn quốc cùng với ý thức phòng chống dịch của mỗi công dân trong thời gian tới dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân./.

 

Tin bài: Nguyễn Hải Tuấn - VP VC2