Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề cao công tác tiếp công dân

14/05/2020
Xem với cỡ chữ:

Tiếp công dân là một nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối và cũng là công đoạn đầu tiên của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để nâng cao hiệu quả công tác này lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà nẵng (Viện cấp cao 2) luôn quan tâm, đầu tư về con người cũng như cơ sở vật chất cho Phòng tiếp dân và xử lý đơn có điều kiện thuận lợi nhất. Ngay sau khi Viện cấp cao 2 được thành lập ngày 01/6/2015, Lãnh đạo đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn biên chế Phòng tiếp công dân và xử lý đơn với 03 đồng chí gồm 1 kiểm sát viên trung cấp và 2 kiểm sát viên sơ cấp, đảm bảo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho công tác tiếp công dân trong điều kiện đơn vị còn khó khăn về trụ sở làm việc như Phòng tiếp dân được bố trí riêng, có không gian thoáng mát, nằm ở vị trí thuận lợi tạo điều kiện dễ dàng cho công dân đến liên hệ, phòng được trang bị camera, máy ghi âm, máy vi tính, điều hòa cũng như các chế độ chính sách cho cán bộ trực tiếp làm công tác này được đảm bảo.

 

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 25/5/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo”, Viện cấp cao 2 xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị do đó cấp ủy Đảng đã chỉ đạo lãnh đạo các Viện nghiệp vụ tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đến với toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị và thực hiện nghiêm túc các qui định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và Qui chế số 59/2006; Quy chế số 51/2016 (thay thế quy chế 59) và Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Để thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn có hiệu quả, đơn vị đã ban hành Nội quy tiếp công dân số 01 ngày 01/6/2015, niêm yết công khai lịch tiếp công dân, định kỳ lãnh đạo tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. Ngoài ra lãnh đạo còn thực hiện việc tiếp công dân đột xuất đối với các vụ việc có tính chất phức tạp hoặc thấy cần thiết. Viện cấp cao 2 đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-VC2 ngày 05/4/2017 về quy trình giải quyết đơn, công văn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thay thế quy định tạm thời số 265/QĐ-VC2 ngày 23/2/2016. Quyết định số 1689/QĐ-VKS ngày 30/8/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thay thế Quyết định 528/QĐ-VKS ngày 05/4/2017.

 

Cấp ủy đã phân công đồng chí Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng theo dõi chỉ đạo trực tiếp đối với Phòng tiếp công dân và xử lý đơn. Hàng năm Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở Kế hoạch của Vụ 12, Kế hoạch của đơn vị và tham mưu giúp Lãnh đạo Viện quản lý công tác khiếu tố. Tất cả các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo đều được cán bộ tiếp dân có ghi chép đầy đủ vào sổ. Đối với  cán bộ thực hiện công  tác tiếp công dân luôn thực hiện đúng quy định như mặc trang phục theo quy định của ngành, có biển tên để công dân dễ dàng giao tiếp, có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe công dân trình bày tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận đơn, hoặc ghi chép đầy đủ nội dung công dân phản ánh, đồng thời hướng dẫn công dân tận tình đối với các trường hợp gửi đơn không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Viện cấp cao 2. Lãnh đạo đơn vị luôn coi trọng công tác tiếp công dân, sẵn sàng đối thoại trực tiếp để những thắc mắc, bức xúc của công dân được giải quyết kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng của công dân.

 

Đồng chí Phạm Văn Cần- Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Chiến-Phó Viện trưởng

cùng cán bộ Viện cấp cao 2 tại buổi tiếp công cân

 

Hiện nay, công tác Tiếp công dân và xử lý đơn được hoạt động nề nếp và có hiệu quả. Tất cả đơn thư khiếu nại, tố cáo đều tập trung về một đầu mối là Phòng tiếp dân và xử lý đơn. Vì thế, trong thời gian qua công tác khiếu tố của Viện cấp cao 2 đã thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại đơn kịp thời, đúng qui định; tham mưu cho lãnh đạo giải quyết đối với các vụ án đương sự có đơn thư bức xúc, tránh tình trạng để các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

 

Trong 5 tháng đầu năm 2020 số lượt công dân đến Viện cấp cao là 105 lượt, trong đó lãnh đạo trực tiếp tiếp 08 lượt. So với cùng kỳ năm 2019 số lượt tiếp công dân giảm do thời gian trong tháng 3,4/2020 vì tình hình dịch bệnh Covid19, Chính phủ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nên công dân cũng hạn chế đi lại. Công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ 90,2% (giải quyết 37 đơn/41 đơn thụ lý); Công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ 75,6% (649 đơn/858 đơn) vượt so với chỉ tiêu Quốc hội giao cho Ngành.

 

Có được những kết quả trên là do lãnh đạo Viện cấp cao 2 luôn quan tâm coi trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Thời gian tới công tác tiếp công dân tiếp tục thực hiện các biện pháp có hiệu quả để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà đơn vị đã đề ra. Xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát luôn gần gũi, đáng tin cậy đối với mỗi người dân. Qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế tại phương, khu vực Miền - trung Tây nguyên và của đất nước./.

 

Bài viết: Thanh Huệ- VP VC2