Tập huấn công tác: số hóa hồ sơ vụ án hành chính, kinh doanh thương mại và lao động.

12/06/2020
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 17.12.2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát năm 2020, trong đó có chủ trương: tiếp tục thực hiện việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa trong toàn Ngành. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã giao đơn vị Văn phòng triển khai thực hiện đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc đơn vị VC2. Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn công tác số hóa hồ sơ cho Viện kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, các vụ, việc kinh doanh thương mại và lao động.

 

Đây là kế hoạch công tác đã được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho thực hiện thí điểm và nghiệm thu đạt yêu cầu phục vụ cho công tác nghiệp vụ xét xử. Việc số hóa hồ sơ được thiết kế dưới dạng các thư mục riêng phục vụ việc tra cứu nhanh khi Kiểm sát viên tham gia xét xử tại phiên tòa, xây dựng từ khi Scan hồ sơ tài liệu gốc sau đó đưa vào phần mềm quản lý, lập các bước theo hướng dẫn  sử dụng phần mềm Adobe Acrobat XI Pro. Việc sử dụng phần mềm Adobe Acrobat XI Pro giúp cho  Kiểm sát viên dễ dàng chỉnh sửa hay tạo trực tiếp tệp tin PDF (Portable Document Format) mà không cần dùng đến các phần mềm soạn thảo khác.

 

Toàn thể KSV, công chức Viện 3 tham dự tập huấn số hóa hồ sơ

 

Số hóa hồ sơ áp dụng trong việc lập hồ sơ kiểm sát thời kỳ công nghiệp 4.0 giúp cho Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa hạn chế việc mang theo hồ sơ kiểm sát bằng giấy (truyền thống) mà chỉ cần mang máy tính xách tay với những tài liệu hồ sơ vụ án đã được số hóa, phục vụ tốt cho việc tranh tụng, xét hỏi và công bố tại phiên tòa, trích xuất trực tiếp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh mang tính thuyết phục cao. Đồng thời cũng để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa./.

 

Tin, bài:  Trần Thị Thắng - V3