Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

22/07/2020
Xem với cỡ chữ:

Chiều ngày 16/7/2020, Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Chủ trì Hội nghị sơ kết có đồng chí Phan Vũ Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

 

Đảng bộ Viện cấp cao 2 bao gồm 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 75 đảng viên (73 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị). Tháng 6 vừa qua, Đảng bộ Viện cấp cao 2 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện cấp cao 2 lần thứ nhất I (nhiệm kỳ 2020-2025), bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí, Đồng chí Phan Vũ Hoàng-Phó Viện trưởng tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy  Viện cấp cao 2, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống xã của cả nước nói chung cũng như cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị nói riêng, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sự phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo Viện cấp cao 2, Đảng ủy Viện cấp cao 2 đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các Kế hoạch, chương trình công tác của Đảng bộ và của đơn vị. như thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và Đại hội Đảng các cấp; Thực hiện phổ biến, quán triệt các Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong các đơn vị; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại đơn vị.

 

Đồng chí Phạm Văn Cần-Viện trưởng phát biểu tại Hội Nghị

 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ Viện cấp cao 2 tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ, các đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2020; tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết của Đảng ủy năm 2020; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; Duy trì tốt việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; Chú trọng công tác phát triển đảng; bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí Phan Vũ Hoàng-Bí thư Đảng bộ Viện cấp cao 2 phát biểu kết luận Hội Nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Vũ Hoàng-Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 2 yêu cầu:  Bí thư các chi bộ cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ, phát huy việc nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên đề…thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng, kiểm tra giám sát trong từng Chi bộ, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động góp phần xây dựng các Chi bộ, và Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh./.

 

Tin, ảnh: Thanh Huệ, Vũ Phong - VP VC2