VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

26/08/2020
Xem với cỡ chữ:

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục quán triệt đến công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 5316/UBND- VHXH ngày 11/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý quán triệt việc thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội từ 0 giờ, ngày 12/8/2020 cho đến khi có thông báo mới từ cấp có thẩm quyền.

 

           Công chức, người lao động, khách đến cơ quan liên hệ công tác phải thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi vào làm việc; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn y tế khi đến và rời cơ quan; mang khẩu trang trong suốt quá trình làm việc….; thực hiện biện pháp đăng ký 50% công chức, người lao động làm việc tại nhà và 50% làm việc tại cơ quan nhằm hạn chế số lượng người đến cơ quan và bảo đảm an toàn phòng dịch bệnh.

 

          Ngày 20 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở cơ quan VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đơn vị đã phối hợp với bệnh viện 199 Bộ Công An tiến hành tập trung lấy mẫu xét nghiệm vi rút Sars-cov-2 cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị

 

          Trong tình hình vừa đối phó với dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra do đó, các đơn vị Viện cấp cao 2 cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện phải bảo đảm đạt được mục tiêu "kép" đó là:

 

"Vừa bảo đảm phòng chống dịch có hiệu quả vừa bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu công tác".

 

Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm

 

Nguyễn Hải Tuấn - Chánh Văn Phòng VC2