Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ra mắt Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng Dân quân tự vệ cơ quan

26/08/2020
Xem với cỡ chữ:

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14, ngày 22/11/2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.  Ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng thông báo Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng tự vệ cơ quan VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. Trên cơ sở tờ trình số 1105/TTr-VC2 ngày 18 tháng 6 năm 2020. Theo đó Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan gồm có 4 đồng chí do đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, đồng chí Trần Đức Dương - Phó Viện trưởng giữ chức vụ Chính trị viên, đồng chí Nguyễn Hải Tuấn - Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, đồng chí Trần Anh Quân bí thư Đoàn thanh niên giữ chức vụ Chính trị viên phó. Về tổ chức, biên chế lực lượng tự vệ cơ quan có 1 trung đội 3 tiểu đội tổng số 24 chiến sỹ. Lực lượng Dân quân tự vệ cơ quan VKSND cấp cao tại Đà Nẵng với nòng cốt là các đoàn viên thanh niên có tuổi đời từ 25 đến 35 gương mẫu trong công tác có sức khỏe và tinh thần nhiệt huyết trong hoạt động phong trào Đoàn.

 

          Tại buổi lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng tự vệ cơ quan VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đồng chí Phạm Văn Cần- Chỉ huy trưởng nhấn mạnh lực lượng tự vệ cơ quan cần nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang Nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.. Mỗi chiến sỹ Dân quân tự vệ phải phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát hoàn thành mọi nhiệm vụ do Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan giao tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy tại đơn vị khi có tình huống xấu xảy.

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Ban chỉ huy Quân sự, lực lượng tự vệ

   

Nguyễn Hải Tuấn - Chánh Văn phòng VC2