Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

17/09/2020
Xem với cỡ chữ:

Căn cứ kế hoạch số 66/KH-VKSTC ngày 12/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã có Kế hoạch số 2064/KH-VC2 ngày 30/9/2019, Kế hoạch số 302/KH-VC2 ngày 13/2/2020, Kế hoạch số 1289/KH-VC2 ngày 01/7/2020 và Kế hoạch số 05/KH-VC2 ngày 21/7/2020 về triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Lãnh đạo Viện cấp cao 2 xác định việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Thông qua các hoạt động tuyên truyền viết về “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh kiểm sát viên”. Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành kiểm sát nhân dân” “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân qua 60 năm xây dựng và phát triển” và các hoạt động thể thao cụm thi đua số 1 giữa ba Viện kiểm sát cấp cao và một số VKSND cấp tỉnh tại khu vực Miền trung do Viện cấp cao 2 tổ chức. Cùng với các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập ngành do VKSNDTC tổ chức đây là dịp đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của ngành và những đóng góp to lớn của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI.

 

Ngày 14/9/2020 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát. Đồng chí Phạm Văn Cần viện trưởng chủ trì. Hội nghị đánh giá các chuỗi hoạt động do Viện cấp cao 2 tổ chức đã bám sát kế hoạch do VKSNDTC và của đơn vị  đề ra, đúng mục đích, yêu cầu. Qua đó, Hội đồng thi đua – khen thưởng Viện cấp cao 2 đã họp xét, và tặng giấy khen của Viện trưởng Viện cấp cao 2 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Hải Tuấn - Chánh Văn phòng VC2