VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2020

03/11/2020
Xem với cỡ chữ:

Ngày 02/11/2020, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2020. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo, công chức làm công tác thanh tra thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu thuộc VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra VKSND. Theo Báo cáo, thời gian qua, nhận thức về vai trò, vị trí của thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân được nâng lên; công tác thanh tra được xác định là một trong những công tác trọng tâm trong xây dựng Ngành. Từ đó, làm thay đổi nhận thức và hành động; chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra ngày càng được nâng lên.

 

VKSND các cấp tăng cường các cuộc thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính, đầu tư và xây dựng cơ bản. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân và có kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm; qua đó, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và khắc phục, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị

 

Công tác phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Thanh tra VKSND tối cao đã tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp.

 

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, công tác thanh tra là khâu công tác quan trọng, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Ngành, góp phần làm trong sạch bộ máy và sự phát triển vững mạnh của ngành Kiểm sát nhân dân. Để công tác này tốt thì đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, bản lĩnh trong công việc và có thái độ nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

 

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo: Viện trưởng VKSND các cấp thời gian tới cần tiếp tục đề cao vị trí, vai trò của công tác thanh tra; khẩn trương hoàn thiện bộ máy thanh tra tại đơn vị mình. Thanh tra phải có sức thuyết phục, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm vi phạm nhằm răn đe, giáo dục chung, góp phần làm trong sạch nội bộ. Thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

 

Hội nghị đã được nghe 04 đại biểu của VKSND cấp tỉnh báo cáo về thực tiễn công tác thanh tra tại địa phương và kiến nghị, đề xuất. Sau đó, Hội nghị nghe Thanh tra VKSND tối cao trình bày nội dung về quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của VKSND địa phương.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thanh tra VKSND tối cao và các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Để thực hiện tốt công tác thanh tra trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị. Sớm xây dựng, hoàn thiện Quy chế phối hợp trong công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo để triển khai tại các cấp kiểm sát.

 

 

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

 

Cập nhật đầy đủ, toàn diện những quy định mới của pháp luật để tham mưu với Viện trưởng VKSND tối cao ban hành chỉ thị mới về công tác thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân, bảo đảm phù hợp với tình hình, bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trình độ, năng lực nghiệp vụ kiểm sát, nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ tài chính, kế toán, đầu tư, xây dựng cơ bản cho công chức làm công tác thanh tra…

 

Theo vksndtc.gov.vn