Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

28/01/2021
Xem với cỡ chữ:

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 

Nghị định số 04 quy định rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục bao gồm:

 

- Vi phạm quy định về thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục.

 

 - Vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh. Trong đó, các vi phạm về tổ chức tuyển sinh sẽ chịu mức phạt thấp nhất là 10.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng nếu các cơ sở giáo dục có những hành vi như sau: Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh; không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành. Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện.

 

- Vi phạm quy định về nội dung, chương trình, đào tạo liên thông, liên kết. Đáng lưu ý là những vi phạm về đào tạo liên thông, liên kết với các hành vi như: Không công khai hoặc công khai không đầy đủ các nội dung về đào tạo liên thông trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học; ký hợp đồng liên kết đào tạo không đầy đủ nội dung thỏa thuận về mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo; liên kết đào tạo khi chưa có văn bản cho phép thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tự chủ liên kết đào tạo khi chưa bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng, các cơ sở giáo dục, đào tạo còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo từ 06 tháng đến 12 tháng.

 

- Vi phạm quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

 

- Vi phạm quy định về tư vấn du học; hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

- Vi phạm quy định về quản lý, cấp và sử dụng văn bằng, chứng chỉ. Trong đó những hành vi bị xử phạt bao gồm: Không đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ để bảo quản văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành; không thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật hiện hành; cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn quy định; thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành; gian lận để được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ.

 

Tùy theo từng hành vi và mức độ vi phạm mà Nghị định số 04 quy định số tiền xử phạt từ 10.000.000 đến 50.000.000 đồng.

 

- Vi phạm quy định đối với nhà giáo và người học.

 

- Vi phạm quy định về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng.

 

Với những vi phạm trên, Nghị định số 04 quy định 2 hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền, trong đó mức tiền phạt tối đa đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Ngoài ra còn có các hình thức xử phạt bổ sung, như: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất; đình chỉ hoạt động có thời hạn. Một số trường hợp vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo quy định.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021 và thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 

File đính kèm

 

HQ