Nhà nước sẽ mua khoảng 150 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021

26/02/2021
Xem với cỡ chữ:

Ngày 26/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

 

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người từ 18 tuổi trở lên:

 

1. Số lượng: Khoảng 150 triệu liều. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ yêu cầu phòng chống dịch, quyết định số lượng vắc xin cụ thể cần mua, nhập khẩu theo từng giai đoạn.

 

2. Cơ chế mua vắc xin: Thực hiện mua sắm trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu năm 2013.

 

09 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 miễn phí

 

1. Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:

 

- Người làm việc trong các cơ sở y tế.

 

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...).

 

- Quân đội; Công an.

 

2. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

 

3. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước....

 

4. Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

 

5. Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi.

 

6. Người sinh sống tại các vùng có dịch.

 

7. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

 

8. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

 

9. Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

 

Những người thuộc 9 nhóm đối tượng trên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch sẽ được ưu tiên tiêm trước; trong tỉnh, thành phố thì ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

 

Ngoài ra, căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch.

 

Nguồn kinh phí mua vắc xin sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

 

File đính kèm

 

NTH