VKSND tối cao tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

11/03/2021
Xem với cỡ chữ:

Ngày 10/3/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại VKSND tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Hội nghị được tiến hành theo 03 bước. Trong đó, thành phần tham dự Hội nghị Bước 1, gồm: Tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao. Hội nghị lấy ý kiến cử tri Bước 2, gồm: Tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; 01 đại diện lãnh đạo cấp Vụ, 01 đại diện lãnh đạo quản lý cấp phòng và 01 đại diện tổ chức Công đoàn các đơn vị thuộc VKSND tối cao. Hội nghị lãnh đạo mở rộng Bước 3, gồm: Tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao và Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

 

Toàn cảnh Hội nghị Bước 1

 

Tại các Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao thông qua một số nội dung của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phân bổ số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, ngành Kiểm sát nhân dân được giới thiệu 05 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 01 người tại VKSND tối cao và 04 người tại VKSND địa phương.

 

Toàn cảnh Hội nghị Bước 2

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng khẳng định, tại VKSND tối cao, việc lựa chọn người để giới thiệu cử Đại biểu Quốc hội có ý nghĩa chính trị quan trọng. Do đó, việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm phát huy dân chủ, sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; đúng trình tự, quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Người được lựa chọn, giới thiệu phải tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị Bước 3

 

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã thống nhất, đề cử đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao để lấy ý kiến cử tri cơ quan VKSND tối cao giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí giới thiệu Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí
ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, 100% đại biểu dự tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri các bước đã nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đại diện VKSND tối cao ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

Theo vksndtc.gov.vn