Công tác Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính

19/03/2021
Xem với cỡ chữ:

Kiến nghị là một trong ba quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm phát hiện những vi phạm trong hoạt động tư pháp, yêu cầu cơ quan vi phạm khắc phục bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, dân chủ và khách quan, bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, của các tổ chức và công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận; ngoài ra góp phần quan trọng trong việc khẳng định và nâng cao vị thế của Ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

 

Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tăng cường công tác kiến nghị trên tất cả các lĩnh vực của công tác kiểm sát, nhất là công tác kiến nghị ngoài ngành. Đặc biệt là chú trọng kiến nghị những vi phạm trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương, trong đó lĩnh vực quản lý đất đai.

 

Năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành 68 kiến nghị, tăng 06 kiến nghị so với năm 2020. Riêng  trong lĩnh vực hành chính , kinh doanh thương mại, lao động…đã ban hành 26 kiến nghị. Hầu hết những kiến nghị của Viện kiểm sát đã được các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương tiếp thu, sửa chữa, khắc phục. Dưới đây là một số kiến nghị điển hình trong Quý I năm 2021của Viện 3 VC2 đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, trả lời khắc phục.

 

1.Kiến nghị số 42/KN-VKS-HC ngày 02/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc khắc phục vi phạm trong việc ban hành quyết định. Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 69 Luật đất đai năm 2013 quy định: Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thẩm quyền thuộc về UBND cấp tỉnh chứ không phải của Chủ tịch UBND như Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 06/02/2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định  về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản bị thiệt hại do giải phóng mặt bằng thửa đất số 48, tờ bản đồ số 61 tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

 

Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 30/12/2020  của UBND tỉnh Bình Định đã khắc phục những thiếu sót, vi phạm trên đây.

 

2.Kiến nghị số 03/KN-VKS-HC ngày 25/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk và Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc người đại diện của Người bị kiện không tham gia các phiên đối thoại, các phiên tòa là vi phạm Điều 55, 57 và khoản 3 Điều 93 Luật tố tụng hành chính.

 

Công văn số 351/UBND-NMMT ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk đã phúc đáp kiến nghị nêu trên: “ Trong thời gian sắp đến, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quán triệt nghiêm túc việc tham gia tố tụng phiên tofda đối voiwsc các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi được ủy quyền. Đồng thời tạo điều kện cho người khởi kiện được trình bày trực tiếp các yêu cầu, nguyện vọng chính đấng của mình đối với cơ quan Nhà nước; góp phần cho quý Tòa giải quyết vụ án có chất lượng hơn, bảo đảm thời gian quy định”.

 

Kiến nghị số 08/KN-VKS-HC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng  đối với Chủ tịch UBND huyện Ea H’Leo (tỉnh Đăk Lăk) để người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp do Nhà nước quản lý nhưng không bị phát hiện, xử lý.

 

Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 25/02/2021 của UBND huyện Ea H’Leo đã thống nhất những kiến nghị của Viện kiểm sát và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất đai do Nhà nước quản lý xảy ra trên địa bàn.

 

Như vậy thông qua công tác kiểm sát các vụ án hành chính, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã phát hiện những thiếu sót  của các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương nên đã kiến nghị, được tiếp thu, khắc phục các vi phạm.  Qua đó đã hạn chế  tồn tại của cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần giảm thiểu những khiếu kiện của người dân,  nhằm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Nguyễn Xuân Thanh- Viện 3 - VC2