Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phổ biến Kế hoạch Công tác tuyên truyền năm 2021

30/03/2021
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-VKSTC ngày 22/01/2021 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền và Chương trình trọng tâm số 437/CT-VC2 ngày 18/02/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về công tác tuyên truyền năm 2021.

 

Ngày 19/3/2021, Viện kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình (Viện 2) Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên các nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền như: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Ngành kiểm sát nhân dân gắn với công tác cải cách tư pháp nói chung và của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nói riêng.

 

Với nhận thức, việc tham gia về công tác viết bài, đưa tin hoạt động của Ngành là góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Nghành và của cơ quan.

 

Tin, bài: Nguyễn Thế Vinh -Viện 2 VC2