Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân

02/04/2021
Xem với cỡ chữ:

Ngày 01/4/2021, lãnh đạo VKSND tối cao có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân về công tác tuyên truyền của Ngành. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi làm việc.

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Theo Báo cáo công tác tuyên truyền giai đoạn 2016 – 2020, thời gian qua, các cơ quan báo chí của Ngành đã thường xuyên cập nhật, thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là các quan điểm, chủ trương lớn hoặc các quy định mới về đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác hoạt động tư pháp và các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Tích cực tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND, góp phần giúp các cấp, các ngành và nhân dân có thêm thông tin và hiểu rõ hơn về ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; điển hình là phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, phát sóng bộ phim “Sinh tử”. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm được lồng ghép qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các phong trào thi đua với những cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh của Ngành. Công tác tuyên truyền và hoạt động của các cơ quan báo chí trong Ngành giai đoạn 2016 – 2020 có những bước phát triển đáng ghi nhận; chất lượng báo in, tạp chí in, báo chí điện tử đều được nâng lên cả về nội dung và hình thức trình bày.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ghi nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; nổi bật là thành công của bộ phim “Sinh tử”, đã tạo dấu ấn lớn, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong hệ thống chính trị và thực thi pháp luật. Để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các cơ quan báo chí trong Ngành cần bám sát Chỉ thị công tác hằng năm của Viện trưởng VKSND tối cao và tôn chỉ, mục đích hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành trong việc khai thác tin bài.

 

Thay đổi nhận thức, đổi mới nội dung, tạo sự phong phú của tin bài; từ đó, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Đồng thời, gắn công tác tuyên truyền với công tác đào tạo, giáo dục, phổ biến pháp luật. Có sự đột phá về bố cục tin bài, khai thác được các khía cạnh của vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhằm rút kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ, áp dụng pháp luật,…; qua đó, giúp nhân dân hiểu hơn về Ngành.

 

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí thuộc VKSND tối cao xây dựng dự thảo Chỉ thị mới của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tuyên truyền và dự thảo Quy chế phối hợp về cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí. Trên cơ sở thành công của bộ phim "Sinh tử", Tạp chí Kiểm sát chủ động phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng bộ phim mới về ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao hình ảnh của Ngành trong thời gian tới.

 

TG