TBRKN số 17/TB-VC3-V1 Về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; bồi thường thiệt hại.

04/05/2021
Xem với cỡ chữ: