Viện cấp cao 2 làm việc với đoàn khảo sát của Vụ 10   Viện kiểm sát nhân dân tối cao

20/05/2021
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-VKSTC ngày 09/4/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 29/4/2021 đoàn khảo sát công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do đồng chí Phan Văn Tâm, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 10 - Viện kiểm sát tối cao làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) tại trụ sở đơn vị. Tại buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện cấp cao 2, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2 cùng toàn thể các đồng chí công chức công tác tại Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Viện 3) thuộc Viện cấp cao 2.


Với yêu cầu của đoàn khảo sát là nhằm nắm tình hình công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị Viện cấp cao 2, thời điểm từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/11/2020. Đồng thời trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân, kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt công tác này.


Sau khi nghe báo cáo về kết quả công tác của đơn vị cũng như những khâu công tác nổi bật như: công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại và lao động ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng; tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt và vượt so với Chỉ tiêu của Ngành và Quốc hội đề ra. Công tác tiếp nhận, phân loại đơn được lãnh đạo Viện cấp cao 2 quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định. Cụ thể:


- Kiểm sát xét xử 43 vụ án hành chính giám đốc thẩm, tái thẩm, trong đó Viện kiểm sát kháng nghị: 17 vụ, được Tòa án chấp nhận kháng nghị: 14 vụ, chiếm tỷ lệ 82,3%, vượt 7,3% so với Chỉ tiêu Ngành đề ra;


- Kiểm sát xét xử 09 vụ án lao động giám đốc thẩm, tái thẩm, trong đó Viện kiểm sát kháng nghị: 07 vụ, được Tòa án chấp nhận kháng nghị: 06 vụ, chiếm tỷ lệ 85,7%, vượt 10,7% so với Chỉ tiêu Ngành đề ra;


- Đối với kháng nghị phúc thẩm: Tỷ lệ số kháng nghị phúc thẩm của Viện cấp cao 2 được Tòa án cấp phúc thẩm xét xử chấp nhận là 88,88%, vượt 18,88% so với Chỉ tiêu Ngành đề ra


 - Tỷ lệ số kháng nghị phúc thẩm đã ban hành trên tổng số bản án, quyết định bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy sửa trong các lĩnh vực án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động luôn đạt từ 18- 21%, đều vượt so với Chỉ tiêu Ngành đề ra là từ 15% trở lên.


- Tỷ lệ giải quyết đơn luôn đạt cao hơn chỉ tiêu Ngành đề ra, cá biệt như năm 2020 tỷ lệ giải quyết đơn của Viện caaos cao 2 là 82,84% về số đơn và 84,42% về số việc; số đơn có hồ sơ giải quyết đạt 94%.


Tuy nhiên, ngoài 1 số chỉ tiêu đạt được như trên, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong các lĩnh vực án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động được Tòa án chấp nhận đạt từ 67,4% - 73,8% là thấp hơn so với chỉ tiêu Ngành đề ra; tỷ lệ rút kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn cao (15,6%) trong khi chỉ tiêu của Ngành yêu cầu là 5%.


Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Vụ trưởng Vụ 10 ghi nhận kết quả công tác của đơn vị trong thời gian qua; những ý kiến trao đổi, kiến nghị của đơn vị và mong rằng đơn vị tục phát huy kết quả đạt được cũng như phối hợp chặt chẽ với Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


Một số hình ảnh về buổi làm việc:

 


 
 
Người viết: Trương Thị Ngọc Hiền - Viện 3 VC2