Kiến nghị Chánh án Tòa án khắc phục vi phạm pháp luật

20/05/2021
Xem với cỡ chữ:

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án dân sự vụ án “Tranh chấp chia di sản thừa kế, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn bà Phạm Thị Lượm với bị đơn bà Tống Thị Hường. Nhận thấy,  có một số vi phạm nên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã kịp thời kiến nghị đến Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 


Diễn biến vụ án như sau:


Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 16/2020/DS-ST ngày 25/8/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, quyết định: “…Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị Lượm đối với yêu cầu chia di sản thừa kế của cụ Phạm Đình Trọng và cụ Trương Thị Lời để lại…”. Sau đó, nguyên đơn bà Phạm Thị Lượm kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm. 


Ngày 27/8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn kháng cáo của bà Phạm Thị Lượm, nhưng đến ngày 12/01/2021 mới ban hành thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Cùng ngày 12/01/2021, bà Phạm Thị Lượm nộp tiền tạm ứng án phí và nộp Biên lai thu tiền cho Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ngày 12/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Thông báo về việc kháng cáo.


Ngày 24/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 24/KN-DS-VC2 đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 16/2020/DS-ST ngày 25/8/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


Ngày 28/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận được quyết định kháng nghị nêu trên, nhưng không làm thủ tục thông báo kháng nghị theo quy định tại khoản 2 Điều 279 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, dẫn đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không thụ lý xét xử phúc thẩm đối với kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.


Ngày 09/4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để xét xử phúc thẩm là vi phạm Điều 283 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 


Với những vi phạm trên và để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, ngày 12/5/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành kiến nghị yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rút kinh nghiệm những vi phạm nêu trên và trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng theo quy định của pháp luật./.


Tin, bài:  Đ/c Nguyễn Thế Vinh, Viện 2 VC2