Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị Giám đốc thẩm của Viện kiểm sát– Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân

26/05/2021
Xem với cỡ chữ:

Qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự và đơn đề nghị giám đốc thẩm của công dân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 92/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 17/9/2020 đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy bản án dân sự phúc thẩm do có vi phạm nghiêm trọng trong nhận thức và áp dụng pháp luật.

 

Nội dung vụ án tóm tắt như sau: Nguồn gốc thửa đất của ông Bạch Hồng Vân được cha mẹ tặng, ông đã làm nhà ở từ năm 1978. Sau đó, đã kê khai theo Chỉ thị 299/TTg của Chính phủ là thửa đất số 84, tờ bản đồ số 12, với diện tích 1.392m2

 

Năm 1995, Nhà nước làm kênh Thạch Nham đi ngang qua nên thửa đất của ông vân bị tách thành 02 thửa (thửa 254 diện tích 259m2 và thửa 321 diện tích 555m2). Do thửa đất số 254 bị múc đất làm kênh mương, nên anh Bạch Phi Hùng là cháu gọi ông Vân bằng chú ruột đã lợi dụng san lấp làm ao nuôi cá, thửa còn lại anh Hùng cũng cải tạo trồng lúa và sử dụng từ đó đến nay.

 

Năm 2019 Ông Vân khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh Bạch Phi Hùng phải trả lại cả 2 thửa đất trên và đã được Bản án dân sự sơ thẩm số 70/2019/DS-ST ngày 20/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi chấp nhận yêu cầu khởi kiện buộc anh Hùng phải trả lại đất cho ông Vân. Tuy nhiên, sau đó bản án sơ thẩm bị anh Hùng kháng cáo

 

Bản án phúc thẩm cho rằng các thửa đất trên do anh Hùng là người trực tiếp canh tác chứ ông Vân không phải là người sử dụng nên đã nhận định: căn cứ khoản 5 Điều 14 Luật Đất đai năm 1987 và 1993 quy định: Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng trong trường hợp người sử dụng đất không sử dụng đất được giao trong 06 hoặc 12 tháng liền mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất cho phép. Do đó, Bản án phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của anh Hùng, sửa bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của ông Vân

 

Sau khi, xem xét đơn yêu cầu giám đốc thẩm của ông Vân và chứng cứ vụ án, Viện 2 – VC2 đã tham mưu cho Viện trưởng ban hành kháng nghị Giám đốc thẩm trên cơ sở căn cứ, quy định của pháp luật như:

 

Xác định thửa đất của ông Vân có nguồn gốc do cha mẹ ông cho từ 1978 và ông đã kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg của Chính phủ là đất thổ cư, nên ông Vân đủ điều kiện được công nhận là đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, theo quy định của pháp luật về đất đai thì Nhà nước chỉ thu hồi đối với đất do Nhà nước giao theo quy định tại các Điều 12, Điều 13 Luật Đất đai năm 1987 và Điều 20 Luật Đất đai năm 1993 do người được giao không sử dụng. Trường hợp cụ thế này đủ căn cứ xác định đây không phải đất do Nhà nước giao cho ông Vân mà nguồn gốc đất này là của cha mẹ ông, sau đó chuyển nhượng lại cho ông qua hình thức tặng cho từ năm 1978. (Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất nào thì có quyền thu hồi đất đó)

 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xem xét và chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên.

 

Nhận thức và áp dụng đúng pháp luật luôn là yêu cầu đặt ra trong công tác kiểm sát nói chung và công tác giải quyết các vụ án dân sự nói riêng. Ngoài ra, còn góp phần vào bảo vệ cho pháp luật được thi hành 1 cách đúng đắn và thống nhất, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Bảo đảm cho mọi cá nhân đều bình đẳng, được pháp luật bảo hộ như nhau về quyền lợi đúng với nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự./.

 

 Người viết: Trần Viết Tuấn - KSVCC V2, VC2