Tòa án cấp cao chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm do bản án phúc thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng

28/05/2021
Xem với cỡ chữ:

Ngày 12/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 99/QĐKNGĐT-VKS-DS đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 117/2020/DSPT ngày 12/6/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử hủy Bản án dân sự phúc thẩm do có vi phạm nghiêm trọng trong nhận thức và áp dụng pháp luật. 


Vụ án tóm tắt như sau: Năm 1993, bà P nhận chuyển nhượng thửa đất số 3531, và sử dụng cho đến nay. Nhưng đến năm 1996, Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhầm thửa đất này cho ông K. Sau khi phát hiện có nhầm lẫn, ngày 14/02/2012, Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin (tách từ huyện Krông Nna) thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nhầm cho ông K. Ông K đã khởi kiện vụ án hành chính. Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 72/2018/HC-PT ngày 28/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông K. Ngày 24/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất cho bà P.


Năm 2019, bà Đ (vợ ông K) tiếp tục khởi kiện bằng vụ án dân sự yêu cầu Tòa án buộc bà P trả lại thửa đất trên đã cấp cho bà P. Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 30/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đ. Nhưng sau khi kháng cáo bản án phúc thẩm lại chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đ.


Ngày 06/7/2020, bà P đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm nêu trên. Sau xem xét đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của bà P và chứng cứ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm nói trên, lý do: nội dung khởi kiện dân sự của bà Đ đã được giải quyết tại Bản án hành chính phúc thẩm trước đó số 72/2018/HC-PT ngày 28/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đang có hiệu lực pháp luật. Bản án dân sự phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của bà Đ là vi phạm nghiêm trọng pháp luật.


Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xem xét và chấp nhận toàn bộ Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu; giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 30/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin 
 

Tin, bài: Trần Viết Tuấn - V2 VC2