TBRKN Số 27/TB-VC1-V2 "Tranh chấp quyền sử dụng đât; yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy quyết định cá biệt"

01/06/2021
Xem với cỡ chữ: