Tòa án chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

24/06/2021
Xem với cỡ chữ:

Ngày 01/6/2021, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử giám đốc thẩm chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 38/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 15/3/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng do những vi phạm trong quá trình xét xử,

 

Diễn biến vụ án: Ngày 09/9/2003, Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô 8, khoảnh 5, tiểu khu 78, thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, diện tích 21.600 m2 loại đất rừng sản xuất cho ông Cao Văn Quảng. Đến năm 2008, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Quảng tổng diện tích là 25.651 m2, tăng 4.051m2.

 

Nguyên đơn ông Cao Văn Quảng khởi kiện yêu cầu bị đơn ông Cao Ngọc Liên trả lại diện tích đất 2.500m2 tại thửa số 27, tờ bản đồ số 38 (nằm trong tổng diện tích đất nêu trên) vì cho rằng ông Liên đã lấn chiếm. Ông Cao Ngọc Liên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Quảng vì cho rằng Ông đã khai hoang, trồng keo trên thửa đất tranh chấp từ năm 1989 đến nay.

 

Tại Công văn số 21/TNMT ngày 19/3/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác định: “...Vị trí thửa đất đang tranh chấp (thửa đất số 27, tờ bản đồ số 38, thuộc khu vực NTK/1 thuộc khu Cây Đèn), không trùng với khu vực và tiểu khu thửa đất mà ông Quảng được giao năm 2000” và tại biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, thể hiện không có đầy đủ chữ ký của các chủ sử dụng đất liền kề….

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Ủy ban nhân dân xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa cũng trình bày: diện tích đất tranh chấp, ông Cao Ngọc Liên đã canh tác từ năm 1989, ông Liên trồng 4 lứa keo, còn một lứa keo chưa thu hoạch. (lời khai này phù hợp với lời khai của bị đơn và những người làm chứng gồm: Bà Lê Thị Lập, bà Đinh Thị Hương, bà Cao Thị Thanh Thương và bà Đinh Thị Yên).

 

Như vậy, năm 2008 Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Quảng, nhưng thực chất là cấp mới thửa đất số 27, tờ bản đồ số 38, khu Cây Đèn, thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho ông Cao Văn Quảng, nhưng không xác minh, làm rõ nguồn gốc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 38 nêu trên, ông Quảng có quản lý, sử dụng thửa đất này không và không ký xác nhận giới cận của những người sử dụng đất liền kề trong khi tại thời điểm đó bị đơn ông Cao Ngọc Liên đang canh tác, sử dụng diện tích đất này từ năm 1989. Mặt khác, ông Cao Văn Quảng khai, sau khi được giao đất năm 2008, Ông trồng keo trên thửa đất số 27, tờ bản đồ số 38, nhưng chưa hết diện tích đất. Nhưng, kết quả thẩm định tại chỗ không xác định được ông Quảng trồng cây trên diện tích đất này mà chỉ có ông Liên trồng cây keo được 3 năm tuổi trên toàn bộ diện tích đất tranh chấp.

 

Tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cao Văn Quảng, bà Đinh Thị Chất; buộc ông Cao Ngọc Liên trả lại cho ông Quảng, bà Chất diện tích đất 2.299m2 là không đánh giá đúng và đầy đủ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của ông Cao Ngọc Liên.

 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 38/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 15/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy cả bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân  huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định.

 

Việc thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, trong đó có việc đánh giá đúng, khách quan các chứng cứ trong vụ án, giúp việc giải quyết vụ án đúng đắn là góp phần bảo đảm công tác kiểm sát tư pháp thông qua việc xét xử của tòa án được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

Luật gia, KSVCC: Bùi Thị Dung - V2 VC2