VKSND cấp cao tại Đà Nẵng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

09/07/2021
Xem với cỡ chữ:

Ngày 05/7/2021, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của Ngành và địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid nên thành phần tham dự là tập thể lãnh đạo Viện và lãnh đạo chủ chốt của các Viện nghiệp vụ và Văn phòng

 

Thực hiện công tác đổi mới và nâng cao chỉ số ứng dụng thông tin Văn phòng đã thực hiện báo cáo sơ kết bằng việc trình chiếu video tại Hội nghị. Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm là: đã ban hành tổng số 87 kháng nghị gồm: 16 kháng nghị phúc thẩm và 71 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đạt trên 70% kế hoạch; tỷ lệ Tòa án chấp nhận kháng nghị phúc thẩm trong các lĩnh vực đạt 80,64% (25/31) vụ vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra (≥70%), tỷ lệ Tòa án chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong các lĩnh vực đạt 83,67% (41/49 vụ); ban hành 59 thông báo rút kinh nghiệm; 19 kiến nghị gửi các VKS địa phương và của cơ quan tư pháp địa phương trong khu vực; trả lời 13 báo cáo thỉnh thị và 03 văn bản trao đổi nghiệp vụ của VKSND cấp tỉnh, ban hành14 hướng dẫn điều tra trong lĩnh vực hình sự; tiếp nhận 71 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKS cấp.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Ngoài ra, Viện cấp cao 2 đã xây dựng 09 kế hoạch, 07 chương trình công tác, chỉ đạo và tổ chức 03 hội nghị, 04 đợt đối thoại giữa Viện trưởng Viện cấp cao 2 và công chức, người lao động tại các đơn vị ; tổ chức ký giao ước thi đua, cam kết triển khai, thực hiện nhiệm vụ giữa Thủ trưởng các đơn vị và Viện trưởng Viện cấp cao 2.

 

Ngoài công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Chỉ thị công tác kiểm sát của Viện trưởng VKSND tối cao đơn vị còn thực hiện nghiêm các nguyên tắc về phòng, chống dịch Covid-19, không để tình trạng bệnh dịch ảnh hưởng đến chất lượng công tác, không có cán bộ bị lây nhiễm hay ảnh hưởng bởi dịch bệnh; Tổ chức quyên góp quỹ Vắc - xin phòng chống Covid được 50 triệu đồng chuyển Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng; tích cực triển khai các phong trào thi đua, hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Đ/c Phạm Văn Cần – Viện trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Kế hoạch 6 tháng cuối năm đơn vị tiếp tục thực hiện những chỉ tiêu nghiệp vụ đã đăng ký, tăng cường công tác đối với thực hiện các chỉ tiêu còn hạn chế như: tỷ lệ giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm; tỷ lệ chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm; ban hành kiến nghị khác phục vi phạm; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm…

 

Tin, bài: Lê Vũ Phong