Chi bộ Viện 3 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III-2021

21/10/2021
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề số 55-CTr/ĐU-VC2 ngày 28/4/2021 của Đảng ủy VC2 và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 của Chi bộ Viện 3,  ngày 12/10/2021, Chi bộ Viện 3 thuộc Đảng bộ Viện cấp cao 2 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

 

Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh- Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện 3 và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ

 

Đồng chí Bí thư chi bộ đã tóm tắt nội dung chuyên đề, nêu mục đích ý nghĩa của việc xây dựng chuyên đề. Đồng chí yêu cầu các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến thảo luận xác đáng về hình thức và nội dung chuyên đề; từ đó nêu nhận thức của mỗi đảng viên qua sinh hoạt chuyên đề.

 

Qua các ý kiến phát biểu tham luận, đều nhất trí, đồng tình với tính thời sự, thiết thực và nội dung, hình thức chuyên đề. Đặt biệt nhiều ý kiến tâm đắc về nội dung chuyên đề có liên hệ với tình hình chống dịch Covid-19 trong thời gian gần đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc phòng chống dịch. Liên hệ thực tiễn với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ về nêu cao tinh thần đoàn kết trong thời gian đến về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

 

Để tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này, trước hết phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, nhất trí trong Đảng và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”; qua đó duy trì và tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, đoàn kết, góp phần ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

 

  Mở rộng dân chủ đi đôi với nắm vững nguyên tắc đoàn kết, nhất trí trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng và trên cơ sở nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong Ngành. Nêu cao tinh thần phê bình và phê bình, kiên quyết chống bệnh quan liêu, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, tư tưởng cục bộ, bè phái xem đây là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong đơn vị; quán triệt cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị duy trì truyền thống tương thân tương ái, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để cùng xây dựng tập thể vững mạnh bền vững. Bởi chỉ có đoàn kết thống nhất, dân chủ thì cán bộ, đảng viên mới thực sự trung thực, thẳng thắn, chân thành với nhau, giúp nhau nhận rõ khuyết điểm, sai lầm để cùng nhau tiến bộ.

 

 Tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây là hoạt động rất quan trọng của tổ chức đảng, nhất là trong tình mới nhằm phát hiện sớm và kiên quyết giải quyết dứt điểm mọi hiện tượng gây mất đoàn kết trong nội bộ. Mặt khác, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, quyết thắng.

 

Kết quả, hằng năm 100% đảng viên trong Chi bộ được Đảng bộ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều lượt cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Về mặt chính quyền, 100% cán bộ Đảng viên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, được tặng Bằng khen, Giấy khen; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân. Trong công tác lãnh đạo việc thực hiện chuyên môn, Chi bộ luôn bám sát Chỉ thị, Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện kiểm sát cấp trên, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và xây dựng kế hoạch công tác thực hiện đầy đủ. Kết quả công tác hằng năm Viện 3 luôn đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra; Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao trong phong trào thi đua “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 

Ngoài công tác chuyên môn, thời gian qua hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, chính quyền, tập thể Viện 3 luôn sẵn sàng ủng hộ, giúp sức để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; tham gia đóng góp cho quỹ Vacxin COVID-19, hưởng ứng các đợt vận động của Chính phủ, đơn vị; chia sẻ và gửi những phần quà nhỏ nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ đời sống cho những cán bộ công chức nằm trong khu vực cách ly y tế. Mỗi cá nhân cùng gia đình luôn thực hiện tốt Thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế)  theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

 

Bên cạnh những mặt làm được vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục phải kể đến như một số cán bộ, đảng viên còn chưa chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của đơn vị; một số chỉ tiêu công tác chưa hoàn thành. Trong thời gian đến, Chi bộ Viện 3 phối hợp với chính quyền Viện 3 thực hiện tốt, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đưa ra tại Chương trình công tác năm 2021; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Lãnh đạo chi bộ, cơ quan phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo lời Bác; đảng viên tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, xây dựng tính tự giác trong công việc; kịp thời uốn nắn những tư tưởng, nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. 

 

Bài viết: Nguyễn Xuân Thanh- Bí thư Chi bộ Viện 3