Viện 3 tổ chức rút kinh nghiệm qua công tác xét xử

21/10/2021
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 và Kế hoạch số 799/KH-VC2 ngày 26/4/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về Tổ chức rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố kiểm sát giải quyết xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Ngày 18/10/2021, Viện 3 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Viện trưởng phụ trách Viện 3 cùng sự tham dự của tập thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên công tác tại Viện 3.

 

Tại cuộc họp, Viện 3 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm 07 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động có kháng nghị, có quan điểm khác nhau giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình xét xử.

 


Phiên họp rút kinh nghiệm được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức bài bản, có tính chất thảo luận, làm rõ những nội dung mang tính khoa học pháp lý trong giải quyết những vụ việc vụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc hành chính, kinh doanh thương mại…. thuộc phạm vi được phân công của Viện 3. Đồng thời, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong quá trình kiểm sát giải quyết án.

 

Ngoài ra, thông qua phiên họp rút kinh nghiệm để đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của đơn vị trong việc nghiên cứu hồ sơ vụ án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm./.

 

Tin, ảnh: Ngọc Hiền - Viện 3