Danh sách tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao"

21/10/2021
Xem với cỡ chữ:

(BVPL) - Ngày 20/10/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao" năm 2021 công bố Quyết định số 51/QĐ-CĐ về việc Công nhận giải thưởng của cuộc thi. Theo đó, có 57 tác phẩm ảnh tập thể và cá nhân đã đạt các giải thưởng trong cuộc thi, các ảnh đạt giải sẽ nhận được mức tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

 

DANH SÁCH TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI TẬP THỂ

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI NHẤT  (01 Ảnh)

 

 Ảnh dự thi của Công đoàn Vụ 12 đạt giải nhất thể loại Tập thể - Cuộc thi "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao" năm 2021.

 

 

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI NHÌ  (02 Ảnh)

 

 Ảnh dự thi của Công đoàn Báo Bảo vệ pháp luật đạt giải Nhì thể loại Tập thể - Cuộc thi "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao" năm 2021.

 

 

 Ảnh dự thi của Công đoàn Viện cấp cao 2 đạt giải Nhì thể loại Tập thể - Cuộc thi "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao" năm 2021.

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI BA  (03 Ảnh)

 

 Ảnh dự thi của Công đoàn Cục 3 đạt giải Ba thể loại Tập thể - Cuộc thi "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao" năm 2021.

 

 

 Ảnh dự thi của Công đoàn Thanh tra đạt giải Ba thể loại Tập thể - Cuộc thi "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao" năm 2021.
 Ảnh dự thi của Công đoàn Vụ 9 đạt giải Ba thể loại Tập thể - Cuộc thi "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao" năm 2021.

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH  (14 Ảnh)

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Vụ 2.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Vụ 8.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Vụ 11.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Vụ 13.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Vụ 15.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Tổng hợp.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Cục 1.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Cục 2.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Tài vụ - Ban Dự án.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Viện cấp cao 1.

 

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Viện cấp cao 3.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Văn phòng 2.

 

 

 

Ảnh tập thể đạt giải Khuyến khích của Công đoàn Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

 

DANH SÁCH TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI CÁ NHÂN ĐỘ TUỔI 40 TRỞ LÊN

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI NHẤT  (01 Ảnh)

 

Ảnh cá nhân của đồng chí Dương Thị Hồng Tiến - Công đoàn Viện cấp cao 1 đạt giải Nhất thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở lên.

 

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI NHÌ  (02 Ảnh)

 

 Ảnh cá nhân của đồng chí Lại Thị Thu Hà - Công đoàn Vụ 14 đạt giải Nhì thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở lên.

 

 

 Ảnh cá nhân của đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Công đoàn Cục 3 đạt giải Nhì thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở lên.

 

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI BA  (03 Ảnh)

 

Ảnh cá nhân của đồng chí Lê Thị Ngọc Dung - Công đoàn Vụ 2 đạt giải Ba thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở lên.

 

 

 Ảnh cá nhân của đồng chí Phạm Thị Kiều Nga - Công đoàn Vụ 16 đạt giải Ba thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở lên. 

 

 

 Ảnh cá nhân của đồng chí Trần Thị Hiền - Công đoàn Vụ 15 đạt giải Ba thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở lên. 

 

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH  (13 Ảnh)

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Công đoàn Vụ 4. 

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Hoàng Thị Thắm - Công đoàn Vụ 5.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Trần Thị Thúy - Công đoàn Vụ 6. 

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thanh Huyền - Công đoàn Vụ 9.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - Công đoàn Vụ 12.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa - Công đoàn Vụ 13.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Công đoàn Tạp chí Kiểm sát.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Hồ Thị Thúy Hà - Công đoàn Báo Bảo vệ pháp luật.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Đặng Thị Quỳnh Phương - Công đoàn Thanh tra.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh - Công đoàn Hành chính.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thanh Mai - Công đoàn Cục 3.

 

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Trần Thị Ngọc - Công đoàn Viện cấp cao 1.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Vân - Công đoàn Viện cấp cao 2.

 

DANH SÁCH TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI CÁ NHÂN ĐỘ TUỔI 40 TRỞ XUỐNG

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI NHẤT  (01 Ảnh)

 

Ảnh cá nhân của đồng chí Trần Thị Thảo Liên - Công đoàn Viện cấp cao 2 đạt giải nhất thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở xuống.

 

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI NHÌ  (02 Ảnh)

 

 Ảnh cá nhân của đồng chí Đào Thị Phương - Công đoàn Cục 3 đạt giải Nhì thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở xuống.

 

 

 Ảnh cá nhân của đồng chí Nguyễn Quỳnh Anh - Công đoàn Vụ 7 đạt giải Nhì thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở xuống.

 

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI BA  (03 Ảnh)

 

Ảnh cá nhân của đồng chí Hà Thị Minh Châu - Công đoàn Vụ 15 đạt giải Ba thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở xuống.

 

 

Ảnh cá nhân của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhi - Công đoàn Viện cấp cao 3 đạt giải Ba thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở xuống.

 

 

 Ảnh cá nhân của đồng chí Lê Thị Thu Lý - Công đoàn Vụ 11 đạt giải Ba thể loại Ảnh cá nhân độ tuổi 40 trở xuống.

 

 

- TÁC PHẨM ẢNH ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH  (12 Ảnh)

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Tống Hoài Linh - Công đoàn Vụ 1. 

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Ngô Thị Huyền Phương - Công đoàn Vụ 3. 

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương - Công đoàn Vụ 10.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Ngô Thị Ánh Hồng - Công đoàn Vụ 15.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Cẩm Tú - Công đoàn Văn phòng Đảng ủy.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung - Công đoàn Tạp chí Kiểm sát.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Hương - Công đoàn Báo Bảo vệ pháp luật. 

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Phạm Phương Thúy - Công đoàn Quản trị.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Đinh Thúy Hằng - Công đoàn Lưu trữ - Cơ yếu.

 

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Công đoàn Cục 1.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Công đoàn Cục 3.

 

 

Ảnh cá nhân đạt giải khuyến khích của đồng chí Trần Thị Minh Phương - Công đoàn Viện cấp cao 1.

 

 

BTC

Theo Báo Bảo vệ pháp luật