Cụm thi đua số 1 VKSND tối cao tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

18/11/2021
Xem với cỡ chữ:

Ngày 16/11/2021, Cụm thi đua số 1 ngành Kiểm sát nhân dân đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 kết nối giữa điểm cầu VKSND cấp cao tại Hà Nội với điểm cầu VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND cấp cao tại Hà Nội.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao; các đồng chí Lãnh đạo các Viện cấp cao; Chánh Văn phòng và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng thuộc các đơn vị Cụm thi đua số 1 gồm: VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

 

Trong năm 2021, 03 VKSND cấp cao đã hưởng ứng tích cực các đợt thi đua do VKSND tối cao phát động; chủ động phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trong năm như: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; thi đua thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19...

 

Các phong trào thi đua của Cụm thi đua số 1 được triển khai, tổ chức phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi đơn vị; tập trung thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” với 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Đổi mới mạnh mẽ và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thanh tra, kiểm tra nội vụ; phấn đấu không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết kịp thời các vụ án tham nhũng, án phức tạp, án trọng điểm, án được dư luận xã hội quan tâm.

 

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp khi thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại; trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, tham gia kiểm sát xét xử; các ý kiến phát biểu, kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp phải có căn cứ; kiên quyết bảo vệ quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát; kịp thời thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị khi phát hiện những vi phạm pháp luật.

 

Đẩy mạnh tiến độ giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm; thực hiện đạt hoặc vượt chỉ tiêu về số hồ sơ đã rút được khi giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm; kiên quyết kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án có dấu hiệu vi phạm; thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với VKSND cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó chú trọng thực hiện trả lời đúng thời hạn báo cáo thỉnh thị, báo cáo đề nghị kháng nghị của VKSND cấp dưới; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát hiện vi phạm trong quá trình giải quyết án của cấp sơ thẩm để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm hoặc thông báo rút kinh nghiệm chung; đa dạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm từng bước hoàn thiện kỹ năng của đội ngũ công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Hội nghị trực tuyến kết nối các điểm cầu của 03 VKSND cấp cao

 

Từ việc xác định đúng trọng tâm của các phong trào thi đua, cùng với sự đoàn kết, phấn đấu của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên của các đơn vị, 03 VKSND cấp cao đã thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu công tác theo yêu cầu trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và chương trình, kế hoạch công tác đề ra năm 2021.

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá, đưa ra những giải pháp cách làm hay hiệu quả, thiết thực để các đơn vị trong Cụm học tập, áp dụng phù hợp với đơn vị mình nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới.   

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà 03 VKSND cấp cao đạt được trong năm 2021; những nỗ lực vượt khó trong đại dịch Covid-19 để hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành giao.

 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo, nhân rộng điển hình tiên tiến; 03 VKSND cấp cao cần tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác, học hỏi kinh nghiệm, những cách làm hay để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Yêu cầu việc thi đua phải bảo đảm thực chất, cụ thể, bám sát thực tế và đánh giá đúng thành tích của từng đơn vị; các VKSND cấp cao cần tiếp tục làm tốt công tác tổng kết thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực thi đua của tập thể lãnh đạo, công chức, 03 VKSND cấp cao sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Theo kiemsat.vn