Hội nghị thông báo Kết luận số 143/KL-VKSTC ngày 29/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm tra

07/01/2022
Xem với cỡ chữ:

Ngày 22/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị thông báo Kết luận số 143/KL-VKSTC ngày 29/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm tra công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành chính, các vụ (việc) Dân sự và các việc khác theo qui định của pháp luật, công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (sau đây viết tắt là Kết luận số 143/KL-VKSTC ngày 29/11/2021). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2, Lãnh đạo Viện nghiệp vụ và kiểm sát viên, công chức nghiệp vụ Viện 2, Viện 3 thuộc Viện cấp cao 2.

 

Đ/c Phạm Văn Cần, Viện trưởng Viện cấp cao 2 phát biểu tại Hội nghị

Toàn thể Hội nghị

 

Kết luận số 143/KL-VKSTC ngày 29/11/2021 thể hiện: qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ghi nhận và đánh giá cao việc Viện cấp cao 2 đã chấp hành nghiêm công tác triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/01/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Hướng dẫn công tác của các Vụ nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các qui chế nghiệp vụ và Qui chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Tư pháp. Viện cấp cao 2 đã xác định công tác đột phá trong khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình là “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”; đề ra các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ và khâu công tác đột phá năm 2021 chất lượng, hiệu quả.

 

 

Kết quả (theo số liệu 9 tháng đầu năm 2021), Viện cấp cao 2 đã ban hành 77 kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (trong đó có 69 kháng nghị thông qua công tác kiểm sát bản án, quyết định và giải quyết đơn đề nghị GĐT-TT, 08 kháng nghị phúc thẩm); 61 thông báo rút kinh nghiệm; 23 kiến nghị (dân sự, HNGĐ: 07; Hành chính: 10; KDTM: 04; 02 kiến nghị tổng hợp các lĩnh vực); tổ chức 05 phiên tòa rút kinh nghiệm; trả lời thỉnh thị cho 05 địa phương về đường lối giải quyết vụ án.

 

Lập hồ sơ kiểm sát và giải quyết hơn 300 vụ án phúc thẩm và 366 hồ sơ giám đốc thẩm tái thẩm ; tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.777 đơn , trong đó có 1.321 đơn thuộc thẩm quyền VC2 giải quyết…Việc lập hồ sơ, sổ sách đầy đủ, đúng qui định của Viện kiểm sát tối cao, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác phối hợp với cấp trên, tòa án cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân địa phương trong khu vực trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như : tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm so với án hủy, sửa; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm đối với án hành chính còn thấp so với chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra; chưa thực hiện hiệu quả công tác yêu cầu, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ đối với tòa án cùng cấp (TAND cấp cao tại Đà Nẵng).

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến, Phó Viện trưởng, trình bày toàn văn Kết luận số 143/KL-VKSTC ngày 29/11/2021.

 

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia về những nội dung trong Kết luận số 143/KL-VKSTC ngày 29/11/2021, làm rõ những tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đề ra giải pháp khắc phục, đồng thời quán triệt đến toàn thể KSV, công chức nghiệp vụ Viện 2, Viện 3 trong công tác kiểm sát lập hồ sơ giải quyết vụ án, kỹ năng phát hiện vi phạm pháp luật để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, khắc phục ngay tồn tại hạn chế về quyền yêu cầu thu thập, tài liệu chứng cứ khi giải quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm và vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm mà Tòa án kháng nghị. Các ý kiến cũng nêu trong năm ít nhiều chịu  ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 19 nên tiến độ xét xử các vụ án bị chậm, hoãn đi hoãn lại nhiều lần nhưng không thể khắc phục được.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh, Viện trưởng Viện 3 tham gia ý kiến tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị thông báo Kết luận số 143/KL-VKSTC ngày 29/11/2021, đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng, quán triệt yêu cầu kiểm sát viên, công chức các Viện 2, Viện 3 trong quá trình tham mưu giải quyết án theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm phải nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, án lệ, giải đáp nghiệp vụ, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới để từ đó nghiên cứu, đề xuất giải quyết vụ án đạt chất lượng, hiệu quả. Trong thời gian đến cần tiếp tục đề ra các giải pháp để khắc phục, hạn chế những tồn tại, thiếu sót mà đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ ra, khắc phục ngay tỷ lệ án hủy, sửa trong đó có lỗi của KSV, thực hiện tốt quyền yêu cầu thu thập, xác minh tài liệu chứng cứ đối với Tòa án nhân dân cùng cấp./.

                                                                        Trần Thị Thắng – Viện 3