VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

12/01/2022
Xem với cỡ chữ:

Sáng ngày 04/01/2022, tại trụ sở cơ quan, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.

 

Tham dự hội nghị về phía đơn vị có các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể công chức; các đơn vị khách mới có đại diện Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND thành phố Đà Nẵng; đại diện Cơ quan điều tra VKSND tối cao khu vực Miền Trung – Tây Nguyên  và  VKS quân sự Quân khu 5. 

 

Hội nghị đã đánh giá công tác năm 2021, trước những ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra, Đảng ủy, lãnh đạo Viện cấp cao 2 đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm:“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, quán triệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp (trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; chuyên môn nghiệp vụ; về công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra; công tác phối hợp;…) nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại năm 2020 và bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội và chỉ tiêu công tác của Ngành, đặc biệt là các mục tiêu và nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện cấp cao 2.

 

Kết quả công tác năm 2021, Viện cấp cao 2 đã hoàn thành đạt và vượt 63/64 chỉ tiêu công tác nghiệp vụ, đáng chú ý là các chỉ tiêu về công tác kháng nghị, công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết 96 của Quốc hội và của Ngành đều hoàn thành vượt tỷ lệ; tỷ lệ đơn đã có hồ sơ giải quyết đạt….Ban hành 69 kiến nghị đối với vi phạm tư pháp và phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong các lĩnh vực và 110 thông báo rút kinh nghiệm đối với các vụ án hủy, sửa ; thực hiện nghiêm túc quy định về hướng dẫn và trả lời 100% báo cáo thỉnh thị của VKS cấp dưới theo quy chế Ngành; tổ chức 02 Hội nghị giao ban khu vực, ban hành 26 thông báo, 01 hướng dẫn thực hiện quy định về công tác phối hợp tại Điều 47 Quy chế đưa công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 2 và VKSND địa phương trong khu vực đi vào thực chất, hiệu quả và phục vụ tốt nhiệm vụ của từng cấp Kiểm sát.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức, triển khai, kiểm tra hiệu quả, chất lượng công việc phụ trách. Lấy khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo để thực hiện đánh giá, nhận xét chất lượng công tác. Tổ chức thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các biện pháp chủ động phòng ngừa, phòng dịch theo chỉ đạo và yêu cầu của các ngành, các cấp tại địa phương. Nhờ đó qua các đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Viện cấp cao 2 vẫn đạt được mục tiêu kép đã đề ra, vừa không có công chức, người lao động bị nhiễm dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu công tác.

 

Với thành tích nổi bật đạt được trong năm 2021, Viện cấp cao 2 vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 01 tập thể cấp Viện được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”; 02 đơn vị cấp phòng và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc và đạt danh hiệu thi đua 02 năm liền trong công tác được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Tin và hình: Lê Vũ Phong.