Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

25/01/2022
Xem với cỡ chữ:

Chiều ngày 21/1/2022, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí: Phan Vũ Hoàng, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

                        Các đại biểu tham dự dự Hội nghị

 

Đồng chí Trần Đức Dương - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đảng bộ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đánh giá về các mặt công tác xây dựng Đảng trong năm qua đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc và chất lượng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 

Trong năm 2021, công tác xây dựng đảng được chú trọng và đi vào chiều sâu. Trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID - 19 có những tình huống đột xuất nhưng Đảng ủy đã phối hợp kịp thời với Ban Cán sự, lãnh đạo Viện triển khai các biện pháp đồng bộ, phòng ngừa không để lây nhiễm dịch bệnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, gắn công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện cấp cao 2 với hiệu quả chất lượng được giao. Kết quả, các mục tiêu, chỉ tiêu nghiệp vụ đều hoàn thành kế hoạch, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ vượt theo Nghị quyết 96 của Quốc hội và Ngành yêu cầu trong chương trình công tác năm 2021. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, quản lý, phát triển đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ các cấp ủy đảng đều có sự khởi sắc; kết thúc năm công tác đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ khác.

 

Năm 2022, Mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và đơn vị trong sạch vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, duy trì sự đoàn kết nội bộ, ổn định an tâm công tác phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức tốt đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thực hiện tốt các chương trình kế hoạch đề ra”. Cùng với mục tiêu tổng quát, là các chỉ tiêu phấn đấu và 10 nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhất trí với báo cáo và phương hướng đã nêu tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh công tác xây dựng đảng của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cơ bản được thực hiện tốt, có chiều sâu, nhất là làm tốt công tác phối hợp giữa Viện trưởng và Đảng ủy. Trong thời gian tới, cần thực hiện phối hợp giữa Lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ với chi ủy trong hoạt động xây dựng Đảng và thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng và chính quyền, tinh thần trách nhiệm của đảng viên nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác; phối hợp giữa Lãnh đạo đơn vị với cấp ủy trong việc xây dựng công tác nhân sự nhằm thực hiện thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Phan Vũ Hoàng biểu dương những nỗ lực, cố gắng cũng như những kết quả đạt được của Đảng bộ. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Viện. Đảng ủy lãnh đạo tốt công tác nhân sự nhằm đạt mục tiêu đề ra đối với tổ chức bộ máy ổn định trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng nhiều và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Đặc biệt với năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là Cụm trưởng  cụm thi đua số 1.

 

Bí thư Chi bộ Viện 2: Đoàn Ngọc Thanh