Hội nghị giao ban công tác giữa Viện cấp cao 2 và VKSND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên

25/05/2022
Xem với cỡ chữ:

Ngày 23/5, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác giữa Viện cấp cao 2 và VKSND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ I năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Hội nghị giao ban công tác được tổ chức tại Hội trường Trung tâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; tập thể lãnh đạo, công chức thuộc Viện cấp cao 2 và VKSND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2022, VKSND các cấp trong khu vực đã cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội và Ngành đề ra.

 

Thông qua thực hiện chức năng, trong 5 tháng đầu năm 2022, VKSND các cấp trong khu vực đã ban hành  82  kháng nghị phúc thẩm, 60 kiến nghị yêu cầu Tòa án và các cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục vi phạm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm, 35 thông báo rút kinh nghiệm. Thông báo đề nghị VKS cấp có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 30 bản án, quyết định. Phối hợp tổ chức 467 phiên tòa rút kinh nghiệm .

 

Đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

 

Bên cạnh đó, Viện cấp cao 2 đã kiểm sát giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 15 vụ/ 29 bị án, đã xét xử 10 vụ/ 22 bị án. Đồng thời, thụ lý giải quyết 104 đơn/74 việc đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đã giải quyết 50 đơn/33 việc, số đơn có hồ sơ đã giải quyết 48 đơn/31 việc, đạt tỷ lệ 62,33% số đơn đã có hồ sơ giải quyết...

 

Trong khu vực, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Đồng thời, Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm yêu cầu chính trị, yêu cầu pháp luật đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, trong đó có các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo TW, Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo dõi chỉ đạo.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị

 

Bên cạnh đó, tỷ lệ chấp nhận kháng nghị trong các lĩnh vực hình sự ở một số Viện kiểm sát địa phương đạt tỷ lệ cao và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. VKSND các cấp trong khu vực đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị đối với các vi phạm trong công tác xét xử của Tòa án. Qua đó, góp phần đảm bảo cho các hoạt động tư pháp được thực hiện đúng luật định.

 

Mặt khác, nhiều Viện kiểm sát địa phương đã chú trọng đến công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm. Một số VKSND địa phương đã kịp thời phát hiện vi phạm của cơ quan tiến hành tố tụng để báo cáo, phối hợp với Viện cấp cao 2 ban hành kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo thẩm quyền.

 

Không chỉ vậy, lãnh đạo VKSND các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên.

 

Viện cấp cao 2 và Viện kiểm sát địa phương cũng đã tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ để tạo môi trường học tập, tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và tích lũy kiến thức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; tích cực, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

 

Ngoài ra, có nhiều Viện kiểm sát cấp tỉnh đã chú trọng xây dựng các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp với các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan ở địa phương để tạo thuận lợi trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ.

 

Tại Hội nghị giao ban công tác, VKSND các tỉnh, thành phố trong khu vực đã nêu lên những kết quả đạt được trong thời gian qua. Mặt khác, Hội nghị cũng tiến hành trao đổi những khó khăn, vướng mắc; trong công tác phối hợp công tác giữa Viện cấp cao 2 và VKSND các tỉnh, thành phố khu vực.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 2 và VKSND các tỉnh, thành phố trong khu vực trong thời gian qua.

 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã đề cập, làm rõ thêm một số nội dung được VKSND các địa phương nêu. Đồng thời, đề nghị các VKSND địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các quy định về quan hệ công tác giữa VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh.

 

Ngoài ra, các VKSND địa phương cần tăng cường hoạt động công tác kiểm sát trên cơ sở phát hiện vi phạm, báo cáo đến Viện cấp cao 2 để xem xét kháng nghị, kiến nghị./.

 

Theo Nguyễn Chính

Báo Bảo vệ pháp luật