VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện tốt công tác kiến nghị khắc phục vi phạm trong lĩnh vực hình sự

22/06/2022
Xem với cỡ chữ:

 

Kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân đã được Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định.

 

Đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên được cụ thể hóa tại khoản 6 và khoản 7 Điều 3 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có nhiệm vụ, quyền hạn thông qua công tác kiểm sát phát hiện, tổng hợp tình hình vi phạm để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

 

Trong  06 tháng đầu năm 2022, trong lĩnh vực hình sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành nhiều kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan và đều được chấp nhận. Điển hình:

 

- Kiến nghị số 01/KN-VC2-V1 ngày 21/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai về các vi phạm tố tụng trong điều tra vụ án hình sự như: Không lập biên bản giao nhận về chuyển giao đồ vật, tài liệu; không làm thủ tục tạm giữ và không niêm phong vật chứng là phương tiện điện tử; vi phạm trong công tác ban hành, tống đạt các kết luận điều tra vụ án. Ngày 08/02/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai có Công văn số 89/CV-ANĐT trả lời chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc.

 

- Kiến nghị số 03/KN-VC2-V1 ngày 23/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về vi phạm trong hoạt động xét xử vụ án hình sự: Trong thời gian nghị án kéo dài, Thẩm phán trong Hội đồng xét xử đã tham gia xét xử vụ án khác, vi phạm khoản 2 Điều 250 của Bộ luật Tố tụng Hình sự về việc xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục. Ngày 04/01/2022, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam có Công văn số 01/CV-TA trả lời chấp nhận kiến nghị và kiểm điểm rút kinh nghiệm không để vi phạm tái diễn trong thời gian tới.

 

- Kiến nghị số 13/KN-VC2-V1 ngày 10/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về vi phạm trong công tác chuyển hồ sơ vụ án để giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm: Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận được Công văn yêu cầu chuyển hồ sơ của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước khi nhận được Quyết định rút hồ sơ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mà lại chuyển cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 376 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngày 08/6/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 107/CV-TA trả lời chấp nhận kiến nghị và đã tiến hành kiểm điểm đối với Thẩm phán thụ lý, giải quyết hồ sơ nêu trên.

 

Việc tăng cường công tác kiến nghị khắc phục vi phạm trong lĩnh vực hình sự không chỉ là làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đảm bảo chỉ tiêu công tác hàng năm, mà còn kịp thời chấn chỉnh vi phạm tại cơ quan bị kiến nghị, góp phần nâng cao vị thế của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với các cơ quan hữu quan tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời, việc chấp nhận và thực hiện khắc phục những vi phạm đối với nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát của các cơ quan tố tụng cũng đã góp phần cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất./.

 

                                 Tin, bài: Đoàn Minh Lộc