Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội Chi bộ lần III nhiệm kỳ 2022-2025

13/09/2022
Xem với cỡ chữ:

Vừa qua, Chi Bộ Văn phòng, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội Chi bộ. Đồng Chí Phan Vũ Hoàng, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng cùng các đồng chí đảng viên Chi Bộ Văn Phòng tham  dự.

 

Tại Đại hội, đồng chí Bí Thư Nguyễn Hải Tuấn đã ôn lại quá trình thành lập của Chi bộ Văn phòng, theo đó, Chi bộ Văn phòng được thành lập vào ngày 19/11/2015 sau khi có Quyết định số 69/QĐ-ĐU ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về việc lập Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. Những ngày đầu thành lập có 12 đảng viên, đến nay đã có 22 đảng viên tham gia sinh hoạt. Điều đặc biệt, Chi bộ Văn phòng có sự tham gia của đồng chí Viện trưởng Phạm Văn Cần và hai đồng chí là Đảng ủy viên Đảng bộ Viện Kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng. Các đồng chí đảng viên đều có trình độ chuyên môn vững vàng, giữ vững lập trường, tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, các đảng viên cũng thường xuyên cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các biểu hiện tiêu cực gây mất đoàn kết nội bộ. Không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

 

Đồng chí Bí Thư Nguyễn Hải Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian qua, các đảng viên thường xuyên sinh hoạt các chuyên đề và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Ngành. Bên cạnh đó, các đảng viên đã nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ khối cơ quan Trung ương; Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kết luận số 01-KT/TW của Bộ Chính trị…

 

Tại Đại hội các đảng viên đã nghe báo cáo quá trình thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 , đồng thời, thảo luận góp ý thông qua dự thảo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Văn Phòng nhiệm kỳ 2022- 2025 gồm 03 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hải Tuấn tái đắc cứ và tiếp tục giữ chức Bí Thư Chi bộ Văn phòng.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội: